En hållbar Resort

Med en 80-årig historia så värnar vi oerhört om traditioner, miljön och framtiden, därför kan vi stolt meddela att vi är en Svanenmärkt Resort och innehar märkningen Sustainable Destination!

Detta innebär att vi uppfyller de miljökrav som ställs på svanenmärkta anläggningar. Bland annat använder vi miljömärkta städ- & rengöringsmedel, disk- & tvättmedel, vi har minskat förbrukningen av engångsförpackningar och ökat återvinningen av bl.a. värmeljushållare. Vi använder lokala, närproducerade råvaror i möjligaste mån.

Detta är bara några få punkter, för mer information om miljömärkning se Svanens hemsida.

Sustainable Destination - märkningen bygger på världsturistorganisationen UNWTO:s  10 principer för hållbar destinationsutveckling och är ett verktyg för att systematisera arbetet med hållbarhet på hela destinationen. Den förutsätter att destinationen tar vara på natur, kultur, miljö, stärker sociala värden och arbetar med en ekonomisk hållbarhet.  

Läs mer om Sustainable Destination här