Gammelgården expanderar

Visionen om ett större Gammelgården är redan i full gång och framtidsplanerna innefattar nya hotellbyggnader, ny matsal, SPA-avdelning, utökade konferensmöjligheter och fler parkeringsplatser. Allt i samma genuina anda som den befintliga Gammelgården. Även om nybyggnationerna inte har anor från 1600-talet så kommer alla delar att genomsyras av historien och det gedigna hantverket som timring innebär. 

Vår vision är att ”nya” Gammelgården ska stå klart att ta emot de nya gästerna som anländer med flyget 2019. Nya Gammelgården kommer att anpassas för att möta den mera internationella marknaden som kommer att besöka Sälen i och med flygplatsen Scandinavian Mountains Airport.

Gammelgården och framtiden