Gammelgården expanderar

Visionen om ett större Gammelgården är redan i full gång och framtidsplanerna innefattar nya hotellbyggnader, ny matsal, SPA-avdelning, utökade konferensmöjligheter och fler parkeringsplatser. Allt i samma genuina anda som den befintliga Gammelgården. Även om nybyggnationerna inte har anor från 1600-talet så kommer alla delar att genomsyras av historien och det gedigna hantverket som timring innebär. 

Gammelgården och framtiden